ALL JAPAN RANCHU SHOW 2010
HIBIYA PARK, TOKYO

OYA

East Ozeki
Saitou Kazunari : Tokyo

West Ozeki
Noguti Hiroshi : Aichi

Tategyouji
Saitou Kazunari : Tokyo

East Torishimari
Matsuda Masaru : Miyagi

West Torishimari
TakaHashi : Miyagi

East Sekiwake
Kou Takuo : Gihu

West Sekiwake
Azuma Hideaki : Hukuoka

East Komusubi
Takao Naomi : Okayama

West Komusubi
Shirakawa Shigeru : Okayama

East Kanjinmoto
Itirou Makoto : Aichi

West Kanjinmoto
Tanaka Yoshi : Fukuoka